Znamenitosti

ŠIBENIK

Sibenik_katedrala_glave_Earlybird(foto: I. Nekić)

Katedrala Sv. Jakova u Šibeniku je jedinstveni spomenik sakralnog graditeljstva, uvršten u UNESCO-v popis svjetske baštine 2000. godine. Podignuta je na južnoj strani središnjeg starog gradskog trga. Ideja o gradnji velikog katedralnog hrama datira od 1298.g. kada je Šibenik dobio vlastitu biskupiju i status grada.

Gradnja je, međutim, započela tek 1431. i trajala uz prekide do 1536. godine. Juraj Matejev Dalmatinac (Georgius Mathei Dalmaticus), koji se likovno obrazovao u Veneciji, je bio pozvan da vodi gradnju hrama. Majstor kasne gotike je promijenio prvobitnu koncepciju crkve pa pod njegovim vodstvom nastaju pobočne lađe, svetište, apside ukrašene vijencem od 72 uklesana portreta građana, koji su u to vrijeme živjeli u Šibeniku, te sakristija. Posebnost katedrale je u gradnji isključivo od kamena (bez upotrebe ikakvih drugih elemenata). Kamen za gradnju donosio se s otoka Korčule, Suska, Brača, Raba i Krka.

Nakon smrti Jurja Dalmatinca Nikola Firentinac je nastavio gradnju (završetak pobočnih lađa, kupola i projekt krovišta – kamenih svodova) u čistoj renesansi. Nakon njegove smrti 1505.godine, gradnju katedrale su konačno završili Bartolomeo i Giacomo de Mestre.

Krstionica katedrale, djelo Jurja Dalmatinca, je u prizemlju južne apside. Puna je kamenih ukrasa, a svod je ukrašen likom Boga te likovima anđela.
(Izvor: http://www.adriagate.com/Hrvatska-hr/UNESCO-spomenici-Katedrala-Sv-Jakova-u-Sibeniku-Hrvatska)

Osim Katedrale, obavezno treba pogledati i tvrđave: Sv. Mihovila, Sv. Nikole, Sv. Ivana, Šubićevac, Bedemi, kule i gradska vrata

ZADAR

FORUM_ZADAR_by_Stjepan_Felber_2_1285770552

Crkva Sv. Donata simbol je grada Zadra i najpoznatija monumentalna građevina u Hrvatskoj iz ranog Srednjeg vijeka (9. stoljeće). To je okrugla predromanička crkva koja se do 15. stoljeća nazivala crkva Sv. Trojstva, a od tada nosi ime Sv. Donat, po biskupu koji ju je dao sagraditi. Prvi put crkva se spominje sredinom 10. stoljeća u spisima bizantskog cara Konstatina Porfirogeneta. (Izvor: TZ Zadar)

Uglavnom, kuda god se zaputili, na samo nekoliko minuta od “kuće Goršić” uživati ćete kulturnim i povijesnim znamenitostima Hrvatske…